Nutzungsbedingungen | Niemöller MB Oldtimer Ersatzteile

Gebruiksvoorwaarden

Houd rekening met de volgende voorwaarden voor het gebruik van onze diensten en onze gegevensbeschermingsinformatie. Door gebruik te maken van de informatie, diensten en programma's die op onze pagina's worden aangeboden, verklaart de gebruiker zich akkoord met de hier geformuleerde gebruiksvoorwaarden.

Verantwoordelijkheid

De onderneming Niemöller is alleen aansprakelijk voor schade als de onderneming Niemöller of een van haar plaatsvervangers een essentiële contractuele verplichting heeft geschonden op een manier die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of als de schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de onderneming Niemöller of een van haar plaatsvervangers. De aansprakelijkheid van de onderneming Niemöller voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, alsmede voor garanties blijft onaangetast.

Gegevensbescherming

De bescherming van uw gegevens is een belangrijk punt voor Niemöller. Ons aanbod is ontworpen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Meer informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming vindt u in onze Gegevensbeschermingsinformatie.

Verbanden

Dit internetaanbod bevat bewezen links naar andere sites waarop de onderneming Niemöller geen invloed heeft en voor de inhoud en vormgeving waarvan zij geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt. Het opnemen van een link impliceert geen enkele identificatie met de inhoud van de gelinkte site en impliceert geen enkele goedkeuring van de inhoud ervan. Alle links die een nieuw venster openen zijn links naar externe providers.

Informatieaanbiedingen

De internetpagina's van het bedrijf Niemöller zijn onderhevig aan regelmatige wijzigingen en aanvullingen die dienen om de aangeboden informatie bij te werken. Niemöller aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de gepresenteerde informatie. De hier gepresenteerde informatie en gegevens dienen de gebruiker uitsluitend voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk gebruik.

De onderneming Niemöller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die voortvloeit uit het gebruik van de op deze pagina's verstrekte informatie. Niemöller is in ieder geval alleen aansprakelijk voor opzettelijk of grof nalatig gedrag en in geval van dwingende wettelijke bepalingen.

Copyright

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag alleen voor privé-doeleinden worden opgeslagen. Een commercieel gebruik voor verdere publicatie of gratis verspreiding mag alleen plaatsvinden in overleg met de onderneming Niemöller.

Status: Januari 2010

Lade Inhalte ...